Українські матеріали та ресурси із академічної доброчесності

Книжки, брошури

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с.

Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 170 с.

Савенкова Л., Чуканова С. Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ: методичні поради. — К.: Українська бібліотечна асоціація, 2016.

Козьменко С. Гамбургский счёт. — Книга первая: Руководство по написанию и защиде диссертаций. — Сумы: ИТД “Университетская книга”; ИКК “Деловые перспективы”, 2007. — 352 с.

Видання і матеріали Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Звіт за результатами проекту «Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку» (соціологічне дослідження 2015 р.)

Більший звіт за цим проектом

Інфографіка “Зрозуміло про плагіат

Довідник з академічної доброчесності для школярів (не надто якісний)

Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для “чайників”

Системи виявлення текстових запозичень

UniCheck

StrikePlagiarism

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні

Офіційний сайт проекту

Мотивація студентів до навчання як визначальна умова академічної доброчесності

Антиплагіатна ініціатива “Дисергейт”

Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях

ГО ТРОН (партнер Ініціативи)

Центр науково-освітньої етики

Відзнака “Академічна негідність року-2016

Відзнака “Академічна негідність року-2017

Різне

Чи я плагіював? Змістовний рисунок із видами плагіату. Переклад з англ. — Проект сприяння академічній доброчесності в Україні

Сацик В. Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти?

Федорченко Ю. Академічна недоброчесність у вищій школі як системна проблема

Академічна доброчесність: як запустити процес змін. Матеріали дискусії у Київській школі економіки, з презентаціями

Литвиновський Є. Академічна доброчесність – дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти

Ігнатенко О. Мстивий зяблик, який галасує

Journals’ international compliance index

Козьменко С., Остапенко Л. Мережа, етика і фінансування української наукової преси

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *