На часі вдосконалення стандартів ЗНО

znoВпровадження зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників середніх шкіл слушно вважається однією із успішних реформ у сфері української освіти. Ставши стандартною вимогою для вступу до ВНЗ, ЗНО забезпечує радикальне зменшення корупційної складової вступної кампанії і дає можливість вступити на бюджетні місця університетів абітурієнтам з вищим об’єктивним рівнем підготовки. Поруч із сильними сторонами, зовнішнє незалежне оцінювання має й деякі концептуальні та організаційні суперечливі елементи, про які хотілося б поміркувати.

Продовжити читання “На часі вдосконалення стандартів ЗНО”

До питання про модернізацію правил підготовки та захисту дисертаційних досліджень

За умовами нового закону «Про вищу освіту», з 2016 р. в Україні почнеться підготовка аспірантів за програмами доктора філософії. Цей крок є важливим елементом модернізації освітнього і наукового процесу в Україні, наближення його до світових і європейських стандартів. Для його реалізації Міністерство освіти і науки готує новий «Порядок підготовки докторів філософії та докторів наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» [2; 11], університети розробляють навчальні програми з підготовки докторів філософії. Продовжити читання “До питання про модернізацію правил підготовки та захисту дисертаційних досліджень”

Адаптація українських наукових економічних журналів до сучасних міжнародних академічних стандартів

Economy-of-Ukraine-journalАнотація. Посилення помітності українських економічних досліджень у світовому науковому просторі потребує переходу наукових економічних журналів України на міжнародні академічні стандарти публікації. Завдяки прагненню бути включеними до провідних наукометричних баз даних частина видань упродовж останніх двох-трьох років почала здійснювати відповідні кроки. Продовжити читання “Адаптація українських наукових економічних журналів до сучасних міжнародних академічних стандартів”

Кризова трансформація європейської держави добробуту

Перебіг кризових процесів у фінансово‑економічному просторі Європейського Союзу наприкінці 2011 р. ставить на порядок денний кілька шляхів подолання негараздів та породжує різні прогнози щодо подальшої долі інтеграційних процесів на континенті. До розроблених антикризових заходів належить масштабна програма порятунку економіки Греції, що передбачає списання 100 млрд євро її зовнішнього боргу, рефінансування іншої його частини, впровадження Афінами політики жорсткої економії. Не виключений вихід Греції та деяких інших країн із єврозони. Продовжити читання “Кризова трансформація європейської держави добробуту”

Теорія інформаційної економіки: зміст і основні суперечності

Ніколаєв Є. Б. Теорія інформаційної економіки: зміст і основні суперечності: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Ніколаєв Євген Борисович ; Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2011. – 176 с. Продовжити читання “Теорія інформаційної економіки: зміст і основні суперечності”

Вади вітчизняного мислення

Одна з дисциплін, яку я викладаю своїм студентам-другокурсникам, відрізняється практично повною відсутністю нормальної літератури. Через це виникає цікавий ефект: студенти на семінарах використовують для відповідей економічні міфи, закладені в їхній підсвідомості нашим суспільством.

Продовжити читання “Вади вітчизняного мислення”

Высшая школа студенческой самостоятельности

Уже несколько лет реформы в нашем высшем образовании во многом идут в русле Болонского процесса. Всю суть нашего воплощения болонской системы предельно емко сформулировали сами студенты. Правильное написание этого модного заграничного слова пока известно не всем. Поэтому кто-то на одном из студенческих Интернет-форумов очень метко назвал эту систему: «булонская»…

Продовжити читання “Высшая школа студенческой самостоятельности”

Что такое плагиат, или О западных стандартах научной этики

Копирование из одного источника  это
плагиат, копирование из двух  исследование.
(Уилсон Мизнер, американский писатель)

Одной из общепринятых норм является принадлежность произведения, открытия, идеи указанным в них авторам. Продовжити читання “Что такое плагиат, или О западных стандартах научной этики”

Нобелівська премія з економіки-2004: макроекономіка у динаміці

Фінн Кідланд
Фінн Кідланд

11 жовтня були оголошені цьогорічні лауреати Нобелівської премії з економіки. Ними стали працюючий у США норвежець Фінн Кідланд (Finn Kydland, 1943 р.н.) та американець Едвард Прескотт (Edward Prescott, 1940 р.н.) за фундаментальний внесок у дві взаємопов’язані галузі макроекономічних досліджень. Продовжити читання “Нобелівська премія з економіки-2004: макроекономіка у динаміці”

Глобальні і регіональні торговельні угоди та національна економічна політика

Дослідження за матеріалами магістерської дипломної роботи. Наукові керівники д.е.н., проф. Лук’яненко Д.Г. (Київський національний економічний університет), Карасьов В.Ю. (Інститут глобальних стратегій).

Продовжити читання “Глобальні і регіональні торговельні угоди та національна економічна політика”