Нотатки з наради керівництва МОН із представниками філософської спільноти щодо плагіату та дисертацій

Колеги звертаються до мене написати про мої враження щодо зустрічі керівництва МОН із представниками філософської спільноти, в якій я брав участь 4 квітня. Ок, пишу. Продовжити читання “Нотатки з наради керівництва МОН із представниками філософської спільноти щодо плагіату та дисертацій”

Кризова трансформація європейської держави добробуту

Перебіг кризових процесів у фінансово‑економічному просторі Європейського Союзу наприкінці 2011 р. ставить на порядок денний кілька шляхів подолання негараздів та породжує різні прогнози щодо подальшої долі інтеграційних процесів на континенті. До розроблених антикризових заходів належить масштабна програма порятунку економіки Греції, що передбачає списання 100 млрд євро її зовнішнього боргу, рефінансування іншої його частини, впровадження Афінами політики жорсткої економії. Не виключений вихід Греції та деяких інших країн із єврозони. Продовжити читання “Кризова трансформація європейської держави добробуту”

Теорія інформаційної економіки: зміст і основні суперечності

Ніколаєв Є. Б. Теорія інформаційної економіки: зміст і основні суперечності: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Ніколаєв Євген Борисович ; Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2011. – 176 с. Продовжити читання “Теорія інформаційної економіки: зміст і основні суперечності”

Глобальні і регіональні торговельні угоди та національна економічна політика

Дослідження за матеріалами магістерської дипломної роботи. Наукові керівники д.е.н., проф. Лук’яненко Д.Г. (Київський національний економічний університет), Карасьов В.Ю. (Інститут глобальних стратегій).

Продовжити читання “Глобальні і регіональні торговельні угоди та національна економічна політика”