Яким критеріям має відповідати нова система захисту дисертацій?

Продовжити читання “Яким критеріям має відповідати нова система захисту дисертацій?”

Доповіли про реформу PhD

IMG_850526 травня в рамках конференції «Креативна деструкція…» у Чернівецькому національному університеті ім. Федьковича ми спільно з паном Михайлом Винницьким доповіли про поточний стан та ближчі напрями реформ, що спіткають підготовку аспірантів та захисти дисертацій. Продовжити читання “Доповіли про реформу PhD”

Документи, що регулюють підготовку та захист дисертацій (до І кварталу 2016)

documentЯ зібрав у табличку переважну більшість документів, що регулюють підготовку 22та захист дисертацій, а також регламентують роботу редакцій наукових фахових видань (“ваківських” журналів).

Продовжити читання “Документи, що регулюють підготовку та захист дисертацій (до І кварталу 2016)”

Комплексний алгоритм реформи аспірантури та підготовки дисертацій

How-to-create-new-phd-system-coverЦими днями вийшов проміжний підсумок мого дослідження теми реформи аспірантури та процедур захисту дисертацій — policy paper «Як створити в Україні сучасну систему підготовки докторів філософії (Ph.D.)?» Пропоную своє бачення алгоритму переходу України від пострадянської до європейської моделі підготовки наукових кадрів.

Продовжити читання “Комплексний алгоритм реформи аспірантури та підготовки дисертацій”

Як піднести якісний рівень українських наукових журналів

Важливою складовою проблеми оздоровлення та розвитку наукової сфери в Україні є підвищення якості наукових публікацій українських дослідників та викладачів вищої школи. У межах цієї проблеми існує вужче питання — поліпшення стандартів роботи українських наукових журналів, якості статей, що в них публікуються. Продовжити читання “Як піднести якісний рівень українських наукових журналів”

Що робити з аспірантурою та спецрадами?

У рамках переходу від «кандидата наук» до «доктора філософії» як першого наукового ступеня в Україні змінюються окремі законодавчі норми і вимоги, що стосуються двох ланок підготовки наукових кадрів — аспірантури та спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій. Продовжити читання “Що робити з аспірантурою та спецрадами?”

Дерегулюймо дисертації!

У моїй попередній статті [1], присвяченій «дисертаційним» проблемам, йшлося про практики українського дисертаційного процесу, які потребують модернізації. Продовжити читання “Дерегулюймо дисертації!”

Про нову версію Порядку присвоєння вчених звань і про вчені звання як такі

Цими днями оприлюднена постанова Кабміну № 656 від 19.08.2015 р. «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України „Про вищу освіту”» [2] (далі — «постанова № 656»), згідно з якою з 1 січня 2016 р. впроваджуються деякі новації у вимоги до присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника (колишнього старшого наукового співробітника). Спробую висловити деякі міркування щодо цієї постанови. Продовжити читання “Про нову версію Порядку присвоєння вчених звань і про вчені звання як такі”

До питання про модернізацію правил підготовки та захисту дисертаційних досліджень

За умовами нового закону «Про вищу освіту», з 2016 р. в Україні почнеться підготовка аспірантів за програмами доктора філософії. Цей крок є важливим елементом модернізації освітнього і наукового процесу в Україні, наближення його до світових і європейських стандартів. Для його реалізації Міністерство освіти і науки готує новий «Порядок підготовки докторів філософії та докторів наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» [2; 11], університети розробляють навчальні програми з підготовки докторів філософії. Продовжити читання “До питання про модернізацію правил підготовки та захисту дисертаційних досліджень”