Теорія інформаційної економіки: зміст і основні суперечності

Ніколаєв Є. Б. Теорія інформаційної економіки: зміст і основні суперечності: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Ніколаєв Євген Борисович ; Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2011. – 176 с.

Завантажити:

Текст дисертації.

Автореферат дисертації.

Роздатковий матеріал до захисту дисертації.

Evgen-Nikolaev-Information-economics-Thesis

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.