Плагіат ≠ порушення авторського права

Відмінності між плагіатом і порушенням авторського права

Ознака Академічний плагіат Порушення майнових авторських прав
Суб’єкти, чиї інтереси потерпають Потенційно численні дослідники: порушується право на одержання достовірної інформації Власник авторських прав: він втрачає частину потенційного доходу
Матеріальні інтереси Плагіат зазвичай не має прямих матеріальних наслідків Порушення авторських прав часто тягне втрату доходу правовласником
Природа явища Переважно етична: інтелектуальна нечесність Переважно правова: злочин
Виключення, на які не поширюється порушення Загальновідомі факти Загальновідомі факти, тексти нормативно-правових актів, фольклор тощо
Об’єкт, у зв’язку з яким можливе порушення Як ідеї, так і форми їх вираження Тільки конкретні форми вираження певної ідеї
Час виникнення порушення Можна вчинити як у процесі творчої діяльності, так і в її результаті Порушення виникає тільки у вигляді продукту творчої діяльності
Інтерпретація у різних суспільствах Розуміння як сутності й форм академічного плагіату, так і доречних санкцій за його вчинення різниться у різних країнах, суспільствах, традиціях Загальна рамка задана Бернською конвенцією та іншими міжнародними договорами
Часові обмеження Відсутні Захист майнових авторських прав здійснюється упродовж певного терміну, встановленого законодавчо
Дозвіл автора (правовласника) Плагіат є порушенням етичних норм навіть за наявності дозволу автора. Кейс: дисертація Ксенії Василенко (Соні Кошкіної) містила текстові запозичення з робіт її батька Правовласник може надати вам дозвіл використовувати об’єкт авторського права, унаслідок чого ваша дія перестає бути порушенням
 ghostwritten work / contract cheating:
авторське право передано, робота залишається плагіатом
Хто визначає санкції Академічні установи, наукові, науково-педагогічні працівники, суд Суд

Плагіат є порушенням немайнових авторських прав, якщо він здійснюється щодо об’єкта, на який поширюється авторське право. Тобто, наприклад, плагіат фольклору не порушує авторських прав.

Приклади

Плагіат та порушення авторського права:

Видати чужу опубліковану роботу живого автора за власну.

Плагіат без порушення майнових авторських прав:

Видати чужу опубліковану роботу автора XVIII ст. за власну (термін захисту майнових авторських прав минув).

Коротка (в рамках fair use) цитата без посилання на джерело.

Копіювання тексту із законодавства без посилання на джерело.

Порушення авторського права без плагіату:

Дуже велика цитата з наукової роботи з посиланням на джерело, якщо видавець роботи встановив обмеження на обсяг тексту, який можна цитувати в рамках fair use.

Публікація перекладу наукової книжки без дозволу правовласника.

Сайт sci-hub.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.