Адаптація українських наукових економічних журналів до сучасних міжнародних академічних стандартів

Economy-of-Ukraine-journalАнотація. Посилення помітності українських економічних досліджень у світовому науковому просторі потребує переходу наукових економічних журналів України на міжнародні академічні стандарти публікації. Завдяки прагненню бути включеними до провідних наукометричних баз даних частина видань упродовж останніх двох-трьох років почала здійснювати відповідні кроки. Пропонована стаття вивчає цей процес у контексті формальних правил і неформальних практик видання українських наукових економічних журналів як таких, що далеко не завжди відповідають сучасним світовим нормам, а отже потребують суттєвих змін. Так, висвітлюються проблеми впровадження справжнього, сутнісного (замість формально-фіктивного) інституту рецензування, долання зовнішніх ознак неповаги до авторів і читачів, перепони до надання анотаціям до статей і самим статтям того змісту й структури, що прийняті у сучасній міжнародній науці. Окреслюються ключові недоліки чинних нормативних вимог до наукових фахових видань, такі як недостатня визначеність статусу електронних наукових журналів, суперечлива регламентація способів їх розповсюдження, жорстко задана структура тексту статей, поширення вимог до публікацій дисертантів на всі наукові статті, вирівнювання офіційного статусу поважних видань та журналів, які не мають належної репутації у науковому середовищі, встановлення штучних міждисциплінарних бар’єрів для наукових журналів і загалом надмірна державна регламентація їх діяльності. На додаток до розв’язання цих складнощів, наукова спільнота та редакційні колегії мають приділити увагу поліпшенню якості інформації про журнали і статті, що подається англійською мовою, та посилити увагу до дотримання норм наукової етики.

Стаття опублікована у журналі «Економіка України», № 11, 2014 р. Завантажити текст статті.

Adapting-the-journals

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.