Відбулась презентація брошури «Соціальна ринкова економіка»

KAS-PP-SME9 квітня 2016 р. у стінах Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана пройшла презентація брошури «Соціальна ринкова економіка: орієнтири для євроінтеграційних трансформацій України», виданої Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Продовжити читання “Відбулась презентація брошури «Соціальна ринкова економіка»”

Можливості та ризики нових вимог до науково-педагогічних кадрів

Приводом до написання цього матеріалу є оприлюднення Міністерством освіти і науки України (далі — МОН) наказу з новими критеріями присвоєння вчених звань [1]. Принциповою новацією цих критеріїв є вимога до здобувачів вчених звань, по-перше, мати певну кількість статей, опублікованих у наукових журналах, які індексуються у наукометричних базах «Web of Science» або «Scopus» та, по-друге, надати міжнародний сертифікат, який підтверджує рівень володіння англійською мовою. Продовжити читання “Можливості та ризики нових вимог до науково-педагогічних кадрів”

Якщо Вас просять скласти екзамен на сертифікат з англійської…

Вже з’являється інформація, що адміністрації університетів просять викладачів скласти міжнародний екзамен з англійської мови для одержання сертифікату.

Про що можна поцікавитися у цій ситуації: Продовжити читання “Якщо Вас просять скласти екзамен на сертифікат з англійської…”

Як піднести якісний рівень українських наукових журналів

Важливою складовою проблеми оздоровлення та розвитку наукової сфери в Україні є підвищення якості наукових публікацій українських дослідників та викладачів вищої школи. У межах цієї проблеми існує вужче питання — поліпшення стандартів роботи українських наукових журналів, якості статей, що в них публікуються. Продовжити читання “Як піднести якісний рівень українських наукових журналів”

Про нову версію Порядку присвоєння вчених звань і про вчені звання як такі

Цими днями оприлюднена постанова Кабміну № 656 від 19.08.2015 р. «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України „Про вищу освіту”» [2] (далі — «постанова № 656»), згідно з якою з 1 січня 2016 р. впроваджуються деякі новації у вимоги до присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника (колишнього старшого наукового співробітника). Спробую висловити деякі міркування щодо цієї постанови. Продовжити читання “Про нову версію Порядку присвоєння вчених звань і про вчені звання як такі”

На часі вдосконалення стандартів ЗНО

znoВпровадження зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників середніх шкіл слушно вважається однією із успішних реформ у сфері української освіти. Ставши стандартною вимогою для вступу до ВНЗ, ЗНО забезпечує радикальне зменшення корупційної складової вступної кампанії і дає можливість вступити на бюджетні місця університетів абітурієнтам з вищим об’єктивним рівнем підготовки. Поруч із сильними сторонами, зовнішнє незалежне оцінювання має й деякі концептуальні та організаційні суперечливі елементи, про які хотілося б поміркувати.

Продовжити читання “На часі вдосконалення стандартів ЗНО”

Адаптація українських наукових економічних журналів до сучасних міжнародних академічних стандартів

Economy-of-Ukraine-journalАнотація. Посилення помітності українських економічних досліджень у світовому науковому просторі потребує переходу наукових економічних журналів України на міжнародні академічні стандарти публікації. Завдяки прагненню бути включеними до провідних наукометричних баз даних частина видань упродовж останніх двох-трьох років почала здійснювати відповідні кроки. Продовжити читання “Адаптація українських наукових економічних журналів до сучасних міжнародних академічних стандартів”

Высшая школа студенческой самостоятельности

Уже несколько лет реформы в нашем высшем образовании во многом идут в русле Болонского процесса. Всю суть нашего воплощения болонской системы предельно емко сформулировали сами студенты. Правильное написание этого модного заграничного слова пока известно не всем. Поэтому кто-то на одном из студенческих Интернет-форумов очень метко назвал эту систему: «булонская»…

Продовжити читання “Высшая школа студенческой самостоятельности”