Кризова трансформація європейської держави добробуту

Перебіг кризових процесів у фінансово‑економічному просторі Європейського Союзу наприкінці 2011 р. ставить на порядок денний кілька шляхів подолання негараздів та породжує різні прогнози щодо подальшої долі інтеграційних процесів на континенті. До розроблених антикризових заходів належить масштабна програма порятунку економіки Греції, що передбачає списання 100 млрд євро її зовнішнього боргу, рефінансування іншої його частини, впровадження Афінами політики жорсткої економії. Не виключений вихід Греції та деяких інших країн із єврозони. Продовжити читання “Кризова трансформація європейської держави добробуту”

Теорія інформаційної економіки: зміст і основні суперечності

Ніколаєв Є. Б. Теорія інформаційної економіки: зміст і основні суперечності: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / Ніколаєв Євген Борисович ; Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2011. – 176 с. Продовжити читання “Теорія інформаційної економіки: зміст і основні суперечності”

Вади вітчизняного мислення

Одна з дисциплін, яку я викладаю своїм студентам-другокурсникам, відрізняється практично повною відсутністю нормальної літератури. Через це виникає цікавий ефект: студенти на семінарах використовують для відповідей економічні міфи, закладені в їхній підсвідомості нашим суспільством.

Продовжити читання “Вади вітчизняного мислення”

Высшая школа студенческой самостоятельности

Уже несколько лет реформы в нашем высшем образовании во многом идут в русле Болонского процесса. Всю суть нашего воплощения болонской системы предельно емко сформулировали сами студенты. Правильное написание этого модного заграничного слова пока известно не всем. Поэтому кто-то на одном из студенческих Интернет-форумов очень метко назвал эту систему: «булонская»…

Продовжити читання “Высшая школа студенческой самостоятельности”

Что такое плагиат, или О западных стандартах научной этики

Копирование из одного источника  это
плагиат, копирование из двух  исследование.
(Уилсон Мизнер, американский писатель)

Одной из общепринятых норм является принадлежность произведения, открытия, идеи указанным в них авторам. Продовжити читання “Что такое плагиат, или О западных стандартах научной этики”

Нобелівська премія з економіки-2004: макроекономіка у динаміці

Фінн Кідланд
Фінн Кідланд

11 жовтня були оголошені цьогорічні лауреати Нобелівської премії з економіки. Ними стали працюючий у США норвежець Фінн Кідланд (Finn Kydland, 1943 р.н.) та американець Едвард Прескотт (Edward Prescott, 1940 р.н.) за фундаментальний внесок у дві взаємопов’язані галузі макроекономічних досліджень. Продовжити читання “Нобелівська премія з економіки-2004: макроекономіка у динаміці”

Глобальні і регіональні торговельні угоди та національна економічна політика

Дослідження за матеріалами магістерської дипломної роботи. Наукові керівники д.е.н., проф. Лук’яненко Д.Г. (Київський національний економічний університет), Карасьов В.Ю. (Інститут глобальних стратегій).

Продовжити читання “Глобальні і регіональні торговельні угоди та національна економічна політика”