Українські матеріали та ресурси із академічної доброчесності

Матеріали на цьому сайті

Офіційне

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату… (Лист МОН від 15.08.2018 р.) Автори — Олексій Панич, Олександр Малишев, Юрій Каганов.

Рекомендації та Глосарій з академічної доброчесності (Лист МОН від 23.10.2018 р.) Автори — Володимир Бахрушин, Євген Ніколаєв.

Книжки, брошури

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с.

Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 170 с.

Савенкова Л., Чуканова С. Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ: методичні поради. — К.: Українська бібліотечна асоціація, 2016.

Козьменко С. Гамбургский счёт. — Книга первая: Руководство по написанию и защиде диссертаций. — Сумы: ИТД “Университетская книга”; ИКК “Деловые перспективы”, 2007. — 352 с.

Видання і матеріали Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Звіт за результатами проекту «Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку» (соціологічне дослідження 2015 р.)

Більший звіт за цим проектом

Інфографіка “Зрозуміло про плагіат

Довідник з академічної доброчесності для школярів (не надто якісний)

Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для “чайників”

Системи виявлення текстових запозичень

UniCheck

StrikePlagiarism

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні

Офіційний сайт проекту

Мотивація студентів до навчання як визначальна умова академічної доброчесності

Шліхта Н., Шліхта І. Курс “Основи академічного письма

Стадний Є. Рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах

Десять принципів академічної доброчесності для викладачів

Антиплагіатна ініціатива “Дисергейт”

Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях

ГО ТРОН (партнер Ініціативи)

Центр науково-освітньої етики

Відзнака “Академічна негідність року-2016

Відзнака “Академічна негідність року-2017

Кодекси етики

Стадний Є. Рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах

Етичний кодекс ученого України

The Netherlands Code of Conduct for Academic Practice

Звіт про результати моніторингу прозорості антикорупційної політики закладів вищої освіти України «Індекс прозорості антикорупційної політики закладів вищої освіти (2017)»

Різне

Чи я плагіював? Змістовний рисунок із видами плагіату. Переклад з англ. — Проект сприяння академічній доброчесності в Україні

Сацик В. Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти?

Сацик В. Сучасні стандарти академічного письма (вимоги провідних світових видавництв та університетів)

Федорченко Ю. Академічна недоброчесність у вищій школі як системна проблема

Федорченко Ю. Протидія академічній недоброчесності в лещатах когнітивного дисонансу

Академічна доброчесність: як запустити процес змін. Матеріали дискусії у Київській школі економіки, з презентаціями

Литвиновський Є. Академічна доброчесність – дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти

Ігнатенко О. Мстивий зяблик, який галасує

Совсун І., Чубко А. Подолати плагіат. Місія неможлива? (апологія Національного репозитарію академічних текстів)

Journals’ international compliance index

Роздуми Наукового комітету щодо нового Порядку формування переліку наукових фахових видань

Козьменко С., Остапенко Л. Мережа, етика і фінансування української наукової преси

Віртуальний “Круглий стіл” — цікаві думки про академічну доброчесність

Бахрушин В. Академічний плагіат і самоплагіат в науці та вищій освіті: Нормативна база і світовий досвід

Рижко О. Плагіат у соціальнокомунікаційному вимірі початку ххі
століття: природа явища та історія боротьби (докторська дисертація): текст дисертації, автореферат, відгуки офіційних опонентів

Єгорченко І. Академічна доброчесність: стандарти світової спільноти чи імітація?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *