Українські матеріали та ресурси із академічної доброчесності

Головні матеріали на цьому сайті

Інформаційний бюлетень “Академічна доброчесність”. Станом на початок 2020 р. мій головний проєкт на цю тему.

Моніторинг впровадження рекомендацій ОЕСР щодо доброчесності…: Див. у темі 8 цього звіту добрий огляд заходів державної політики у сфері академічної доброчесності станом на початок 2019 р.

Євген Ніколаєв. Як просувати цінності академічної доброчесності в українських університетах?

Євген Ніколаєв. Культура академічної недоброчесності: кейс плагіатних філософських дисертацій.

Дайте довідку про відсутність плагіату! (спойлер: прохання є абсурдним).

Усі матеріали на цьому сайті.

Фейсбук

Група “Академічна доброчесність та плагіат“. Усі новини теми тут!

Prosvita.Challenge.

Офіційне

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату… (Лист МОН від 15.08.2018 р.) Автори — Олексій Панич, Олександр Малишев, Юрій Каганов.

Рекомендації та Глосарій з академічної доброчесності (Лист МОН від 23.10.2018 р.) Автори — Володимир Бахрушин, Євген Ніколаєв. Інше посилання. Ліпша верстка документа.

Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності. Аналітична записка (Лист МОН від 20.05.2020 р.) Автор — Володимир Бахрушин.

Про належну якість дисертаційних досліджень (Лист МОН від 11.06.2020 р.) Автор — Наталія Костецька.

Документи і звіти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні

Офіційний сайт проєкту.

Мотивація студентів до навчання як визначальна умова академічної доброчесності (результати дослідження CEDOS «Академічна доброчесність: стан та фактори впливу», проведеного у листопаді-грудні 2016 р.).

Шліхта Н., Шліхта І. Курс “Основи академічного письма“.

Десять принципів академічної доброчесності для викладачів (пер. з англ.).

Фундаментальні цінності академічної доброчесності (пер. з англ.).

Вебінари Проєкту:
 1. Академічна доброчесність в школі (30 березня 2020 р., Тарас Тимочко, Яна Чапайло, Марта Томахів, презентація, відповіді на питання учасників)
 2. Академічна доброчесність: впровадження інституційних політик у закладах вищої освіти (03 квітня 2020 р., Тарас Тимочко, Яна Чапайло)
 3. Мистецтво академічного письма: практичні поради (04 квітня 2020 р., Наталя Шліхта)
 4. Все, що Ви хотіли знати про плагіат (07 квітня 2020 р., Євген Ніколаєв, презентація)
 5. Акредитація: не все так складно (09 квітня 2020 р, Михайло Винницький, презентація: частина 1, частина 2)
 6. Аргументативне есе: поради і приклади (14 квітня 2020 р., Марта Томахів, презентація)
 7. Політика університетів із запобігання студентському плагіату (22 квітня 2020 р., Євген Ніколаєв, презентація)
 8. Збалансувати навантаження під час дистанційного навчання: місія здійсненна (23 квітня 2020 р., Ольга Бершадська, презентація, інфографіка: лекція, лабораторна робота, семінар)
 9. Академічна доброчесність: від теорії до практики (28 квітня 2020 р., Віктор Дроздов, презентація)
 10. Університетська система дотримання академічної доброчесності: нормативна база or/and/versus дієві механізми (29 квітня 2020 р., Артем Артюхов)
 11. Як провести сесію онлайн? (05 травня 2020 р., Ольга Бершадська, презентація)
 12. Особливості забезпечення академічної доброчесності в природничих і технічних науках (07 травня 2020 р., Володимир Бахрушин, презентація)
 13. Академічна доброчесність та шкільний аудит (16 червня 2020 р., Юрій Вергун, презентація, Тарас Тимочко, презентація)
 14. Академічна доброчесність: студентські ініціативи (31 серпня 2020 р., Анастасія Долгополова, презентація, Олександр Канагеєв, презентація, Ольга Урсол, презентація)

Короткі відеопоради студентам:
 1. Редагування наукових текстів (11 червня 2020 р., Богдана Романцова)
 2. Оформлення списків джерел. Цитування та посилання (12 червня 2020 р., Світлана Чуканова)
 3. Як написати тези до доповіді чи дипломної роботи? (15 червня 2020 р., Євген Ніколаєв)
 4. Як написати анотацію? (22 червня 2020 р., Віктор Дроздов)
 5. Як написати аргументативне есе? (27 серпня 2020 р., Марта Томахів)
 6. Написання огляду літератури (28 серпня 2020 р., Богдана Романцова)

Аналітика

Ірина Єгорченко, Михайло Серебряков. Академічна доброчесність. Аналітичний звіт та рекомендації : аналітична записка. Проєкт «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія!», 2018.

Аналітична довідка за результатами досліджень практик академічної доброчесності у вищих навчальних закладах України. Міністерство освіти і науки України, Інститут освітньої аналітики, 2016.

Рижко О. Плагіат у соціальнокомунікаційному вимірі початку ХХІ
століття: природа явища та історія боротьби (докторська дисертація): текст дисертації, автореферат, відгуки офіційних опонентів.

Огляди ОЕСР на тему доброчесності в освіті: Україна 2017 / Переклад з англ. Інститут розвитку освіти. Київ : Таксон, 2017. 184 с.

Мотивувальний висновок Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 24.07.19.

Окрема думка Євстіфеєва М.І. щодо рішення Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 24.07.19.

Лія Вортем. Посилення академічної доброчесності у вищій освіті України. Коментарі до Проекту Порядку скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня.

Тарас Тимочко. Оцінка ефективності інституційних політик академічної доброчесності у закладах вищої освіти. Київ : Київська школа економіки, 2020.

Книжки, монографії

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с.

Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 170 с. Див. тут про сумнівну доброчесність цього видання.

Козьменко С. Гамбургский счёт. — Книга первая: Руководство по написанию и защите диссертаций. — Сумы: ИТД “Университетская книга”; ИКК “Деловые перспективы”, 2007. — 352 с.

Антиплагіатна ініціатива “Дисергейт”

Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях.

ГО ТРОН (партнер Ініціативи).

Центр науково-освітньої етики.

Відзнака “Академічна негідність року” — 2016, 2017, 2018, 2019.

Громлюк І. Мисливці за плагіатом. Як група науковців шукає в Україні горе-академіків.

Олег Фея. Світлана Благодєтєлєва-Вовк: «Нашою діяльністю ми хочемо показати, хто насправді господар в українській науці».

Благодєтєлєва-Вовк С. Про необхідність поєднання державного та громадського контролю щодо викорінення негативних практик в освіті.

Видання і матеріали Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Звіт за результатами проекту «Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку» (соціологічне дослідження 2015 р.).

Більший звіт за цим проектом.

Інфографіка для школярів (і не тільки) “Зрозуміло про академічну доброчесність“. За цим посиланням див. першу версію цієї інфографіки. Користуйтесь оновленою версією інфографіки, у ній подана більш коректна інформація. Ця сама інфографіка англійською мовою.

Довідник з академічної доброчесності для школярів (не надто якісний за змістом, адже містить окремі невірні твердження).

Універсальний навчальний посібник з академічної доброчесності для вчителів.

Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для “чайників”.

Видання і матеріали Української бібліотечної асоціації

Культура академічної доброчесності: роль бібліотек. (опис діяльності УБА в царині академічної доброчесності)

Боженко О., Корян Ю., Федорець М. Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах: методичні рекомендації. К.: УБА, 2016.

Бруй О., Савенкова Л., Чуканова С. Профiль компетентностей бiблiотекарiв з академiчної доброчесностi: рекомендацiї. К.: УБА, 2019.

Воскобойнікова-Гузєва О., Загуменна В., Кулик Є. та ін. Академiчна доброчеснiсть та бiблiотеки: програма пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв бiблiотек. К.: УБА, 2018.

Інформаційна листівка.

Програма підвищення кваліфікації працівників бібліотек.

Савенкова Л., Чуканова С. Навчання студентів академічної доброчесності у бібліотеці ВНЗ: методичні поради. К.: УБА, 2016. Інше посилання.

Сошинська Я.Є. Культура академічної доброчесності: як сформувати компетентності бібліотекаря?

Якуніна Н. В., Чинюк А. А., Руденко Я. В. Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці: інформаційний огляд. К.: УБА, 2016.

Вергун А., Савенкова Л., Чуканова С. Програмне забезпечення для перевiрки наукових текстiв на плагiат: iнформацiйний огляд. К.: УБА, 2016. (не рекомендую це видання: воно містить застарілу інформацію про російські ресурси)

Системи виявлення текстових запозичень

UniCheck.

StrikePlagiarism.

Як користуватися “антиплагіатними” програмами?

Кодекси етики

Стадний Є. Рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах.

Етичний кодекс ученого України.

The Netherlands Code of Conduct for Academic Practice.

Звіт про результати моніторингу прозорості антикорупційної політики закладів вищої освіти України «Індекс прозорості антикорупційної політики закладів вищої освіти (2017)».

Академічне письмо

Ревуцька С.К. Курс лекцій з дисципліни “Академічне письмо”.

Дискусія на “Літакценті”

Шелухін В. Плагіат: звідки у гідри голови?

Петренко-Цеунова О. Положення про академічний постмодернізм: самоплагіат (думки фахівців).

Романцова Б. Грабуй награбоване: відомі випадки літературного плагіату.

Семків Р. Плагіат: епідемія чи невігластво?

Цимбал Я. «Своє добро»: що і як крали письменники у 1920-х.

Мокрик Р. Університет. Довіра: про плагіат по-чеськи.

Різне

Чи я плагіював? Змістовний рисунок із видами плагіату. Переклад з англ. — Проект сприяння академічній доброчесності в Україні.

Академічна доброчесність в університеті. Онлайн-курс.

Академічна доброчесність: онлайн-курс для вчителів старших класів.

Академічна доброчесність: як запустити процес змін. Матеріали дискусії у Київській школі економіки, з презентаціями.

Бахрушин В. Академічний плагіат і самоплагіат в науці та вищій освіті: Нормативна база і світовий досвід.

Благодєтєлєва-Вовк С. Плагіат як ознака суспільної деградації.

Віртуальний “Круглий стіл” — цікаві думки про академічну доброчесність.

Гранчак Т., Сошинська Я. Академiчний плагiат в Українi в умовах культурного транзиту.

Єгорченко І. Академічна доброчесність: стандарти світової спільноти чи імітація?

Єгорченко І. Що робити, якщо хочеться (чи наказали) заперечити звинувачення в академічному плагіаті.

Єсилевський С. В Україні є цілі галузі, де продукується псевдонаукова маячня, плагіат і фальсифікація даних.

Єсилевський С. Почему плагиат в науке – абсолютное зло.

Збірники наукових есе учасників стажування на тему “Академічна доброчесність: виклики сучасності” (багато коротких тез різних авторів на тему, дуже різної якості)

Ігнатенко О. Мстивий зяблик, який галасує.

Козьменко С., Остапенко Л. Мережа, етика і фінансування української наукової преси.

Курбатов С. Етичні принципи в академічній діяльності.

Литвиновський Є. Академічна доброчесність – дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти.

Лютий Т. Плагіат. Злочин та кара.

Маринич Т. (ред.) Довідник з академічної доброчесності.

Онищенко О. Чому студенти списують.

Плагіат, конфлікт інтересів, одночасна подача статті – публікаційна етика очима «Elsevier»

Плагіат у вищій освіті. Послуги з написання студентських робіт на замовлення: аналіз ситуації у вищій освіті Великобританії та подальші кроки. QAA — Агенція забезпечення якості вищої освіти Великобританії. Пер. з англ.

Прокопенко Ю. «Без руху знизу – «верх» нічого не зробить».Як у Міносвіти бачать боротьбу з плагіатом, імітацією досліджень та за «чисту науку»: Інтерв’ю з Юрієм Рашкевичем.

Роздуми Наукового комітету щодо нового Порядку формування переліку наукових фахових видань.

Сацик В. Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти?

Сацик В. Сучасні стандарти академічного письма (вимоги провідних світових видавництв та університетів).

Сідляренко А. Академічна доброчесність: практичний вимір.

Совсун І., Чубко А. Подолати плагіат. Місія неможлива? (апологія Національного репозитарію академічних текстів)

Стукало Н.В., Ковальчук К.В., Литвин М.В. та ін. Плагіат у студентських роботах: методи виявлення та запобігання : Метод. посібник. Дніпро, 2013.

Федорченко Ю. Академічна недоброчесність у вищій школі як системна проблема.

Федорченко Ю. Протидія академічній недоброчесності в лещатах когнітивного дисонансу.

Emil Filtenborg, Stefan Weichert. Academics in Ukraine Fighting Against Rampant Misconduct.

Journals’ international compliance index.

Чимало матеріалів в останні роки також опубліковано у “Дзеркалі тижня” і на “Українській правді“, перелічити їх тут важко.

Не рекомендую окремі джерела

1 (тут радять використовувати довідку про відсутність плагіату, що є безглуздим)

Один коментар для “Українські матеріали та ресурси із академічної доброчесності”

 1. Здравствуйте!
  Отправим Ваше коммерческое предложение владельцам/администраторам более 800 000 сайтов!

  Несколько плюсов при работе с нами:

  – Приятные цены – нам выгодно, чтобы заказчик получал прибыль, значительно превышающую цену рассылки и заказывал снова

  – Все максимально прозрачно:
  Предоставим скриншоты из софта, с подробными отчетами о результатах рассылки, подтверждающие выполнение обязательств с нашей стороны.

  – В отличии от большинства наших конкурентов, оплата ТОЛЬКО за УСПЕШНО доставленные сообщения.

  Теперь перейдем к гарантиям.
  Мы понимаем, что в интернете встречается всякое, поэтому чтобы Вам было спокойнее:
  1)Перед рассылкой мы предоставим скриншот из программы с Вашим проектом, подтверждающий готовность к запуску
  2)Во время рассылки у Вас будет доступ к обратному емайлу, чтобы Вы могли отслеживать процесс рассылки в онлайн-режиме
  3)По завершении рассылки отправим скриншоты с подробными отчетами о результатах рассылки, подтверждающие выполнение обязательств с нашей стороны.

  Напишите нам сейчас и получите бонус, в виде бесплатного составления оффера для Вашей рассылки
  Наш E-mail: nenbupojar1977@mail.ru

  P.S. Извините за беспокойство, если мы с Вами уже сотрудничаем.
  С Уважением, команда FormMarketing

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *