Відбулась презентація брошури «Соціальна ринкова економіка»

KAS-PP-SME9 квітня 2016 р. у стінах Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана пройшла презентація брошури «Соціальна ринкова економіка: орієнтири для євроінтеграційних трансформацій України», виданої Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Продовжити читання “Відбулась презентація брошури «Соціальна ринкова економіка»”

Можливості та ризики нових вимог до науково-педагогічних кадрів

Приводом до написання цього матеріалу є оприлюднення Міністерством освіти і науки України (далі — МОН) наказу з новими критеріями присвоєння вчених звань [1]. Принциповою новацією цих критеріїв є вимога до здобувачів вчених звань, по-перше, мати певну кількість статей, опублікованих у наукових журналах, які індексуються у наукометричних базах «Web of Science» або «Scopus» та, по-друге, надати міжнародний сертифікат, який підтверджує рівень володіння англійською мовою. Продовжити читання “Можливості та ризики нових вимог до науково-педагогічних кадрів”

Якщо Вас просять скласти екзамен на сертифікат з англійської…

Вже з’являється інформація, що адміністрації університетів просять викладачів скласти міжнародний екзамен з англійської мови для одержання сертифікату.

Про що можна поцікавитися у цій ситуації: Продовжити читання “Якщо Вас просять скласти екзамен на сертифікат з англійської…”

Комплексний алгоритм реформи аспірантури та підготовки дисертацій

How-to-create-new-phd-system-coverЦими днями вийшов проміжний підсумок мого дослідження теми реформи аспірантури та процедур захисту дисертацій — policy paper «Як створити в Україні сучасну систему підготовки докторів філософії (Ph.D.)?» Пропоную своє бачення алгоритму переходу України від пострадянської до європейської моделі підготовки наукових кадрів.

Продовжити читання “Комплексний алгоритм реформи аспірантури та підготовки дисертацій”

Цитати про плагіат

Знайшов у себе в архіві кілька цитат про плагіат:)

If we steal thoughts form the moderns, it will be cried down as plagiarism; if from the ancients, it will be cried up as erudition.
Charles Caleb Colton

Продовжити читання “Цитати про плагіат”

Як піднести якісний рівень українських наукових журналів

Важливою складовою проблеми оздоровлення та розвитку наукової сфери в Україні є підвищення якості наукових публікацій українських дослідників та викладачів вищої школи. У межах цієї проблеми існує вужче питання — поліпшення стандартів роботи українських наукових журналів, якості статей, що в них публікуються. Продовжити читання “Як піднести якісний рівень українських наукових журналів”

Нотатки про українські наукові статті та журнали. Частина 1

Рецензування

«Рецензування» — слово, яке у світі цивілізованої науки входить до визначення поняття «науковий журнал».

Продовжити читання “Нотатки про українські наукові статті та журнали. Частина 1”

Що робити з аспірантурою та спецрадами?

У рамках переходу від «кандидата наук» до «доктора філософії» як першого наукового ступеня в Україні змінюються окремі законодавчі норми і вимоги, що стосуються двох ланок підготовки наукових кадрів — аспірантури та спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій. Продовжити читання “Що робити з аспірантурою та спецрадами?”

Дерегулюймо дисертації!

У моїй попередній статті [1], присвяченій «дисертаційним» проблемам, йшлося про практики українського дисертаційного процесу, які потребують модернізації. Продовжити читання “Дерегулюймо дисертації!”